2143 Kistarcsa, Raktár körút 1

Adatvédelmi tájékoztató

1. A Truck Force One Kft. a megadott adatokat kizárólag a Partner által igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve kapcsolattartás céljából kezeli, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

2. A Truck Force One Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Partner felel.

3. A Truck Force One Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik Felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. A Truck Force One Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak és kötelezettségeinek az érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adatok hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy jogerős hatósági, illetve bírósági határozat rendeli el.